5 Şubat 2019’da Ankara Sanayi Odasında (ASO) KOBİ’lerimiz ile bir araya geldik.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Halk Sigorta katılımı ile 5 Şubat 2019’da ASO toplantı salonunda gerçekleştirilen “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Toplantısına” ASO Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR, Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent KARAN, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Direktörü Ali Sertaç CANAL ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katılım sağladı.

İlk açılış konuşmasını gerçekleştiren ASO Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR; Kobilerin en büyük sorunlarından bir tanesinin tahsil edilemeyen alacaklar olduğuna dikkat çekerken, Devlet Destekli Alacak Sigortası sisteminin başarılı bir sistem olmasını beklediğini katılımcılar ile paylaştı.

ASO Başkanı ardından söz alan Halk Sigorta Genel Müdürü Sn. Bülent KARAN; 27 Mart 2019 tarihli resmi Gazetede yayımlanan, 04.06.2018 tarihli 2018/11892 Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan ve yoğun bir çalışmanın ardından 01 Ocak 2019’da yürürlüğe giren Devlet Destekli Alacak Sigortasının vadeli satışlardan doğan borçların ödenememe riskini teminat altına alan bir ürün olduğunu anlattıktan sonra, hangi durum ve şartlar altında devreye girdiğinin detaylarını paylaştı.

Sistemin ilk etapta yıllık mali bilançosu 25 Milyon’a kadar olan mikro ve küçük işletmelere hizmet verdiğini anlatan KARAN, yine yıllık mali bilançosu 125 Milyon’a kadar olan  orta büyüklükteki işletmelerinde sistemden yararlanması üzere çalışmalara devam edildiğini katılımcılar ile paylaştı.

Sayın Özdebir ve Sayın Karan’ın açılış konuşmalarını takiben Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Direktörü Sn. Ali Sertaç CANAL katılımcılara “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi” hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.