Misyon - Vizyon

Misyon

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar ile amaçlanan ticari alacak sigortasının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile işletmelerin ticari risklere karşı güvence altına alınması gayesiyle gerekli uygulamaları etkin, hızlı ve noksansız bir şekilde yürütmek.

Vizyon

Ülkemizin ticari faaliyette bulunulan her noktasında, ticari faaliyette bulunulan her alanda, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta teminatı sağlayabilen, ticari işletmelerimizin güvenini kazanmış, örnek gösterilen bir yapı oluşturmak.