KOBİ'ler için Ticari Alacak Sigortası Sistemi

  • En az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan, basit usul dışında vergi mükellefi olan ve Bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan; Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki şirketler için Devlet Destekli Alacak Sigortası sunulur.
  • Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir.
  • Sigortalı’nın cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.
  • Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir. Tahsis edilen bu kredi limiti Sigortalıların başvuru formunda her bir alıcısı için talep ettiği kredi limitleri ve risk değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak herhangi bir ek prim alınmaksızın merkez tarafından arttırılabilir.
  • İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir.
  • Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur.
  • Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş. görevlendirilmiştir.

Türk Reasürans A.Ş., sigorta sektörü odağında yerel reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla Yeni Ekonomi Programı kapsamında “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine katkıda bulunmak üzere 06.09.2019 tarihinde tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere 600 milyon TL. sermaye ile kurulmuştur.”