KOBİ'ler için Ticari Alacak Sigortası Sistemi

  • En az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan; Mikro ve Küçük ölçekli şirketler için ticari alacak sigortası sunulur.
  • Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir.
  • Sigortalı’nın cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.
  • Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir.
  • İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir.
  • Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur.
  • Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

Halk Sigorta A.Ş., 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen Halk Sigorta A.Ş ; Türkiye Halk Bankası A.Ş. öncülüğünde, 1958 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi ve 50 den fazla esnaf-sanatkarın katılmasıyla, ülkemizin ilk ve tek kooperatif  şirketi olarak kurulmuştur.

1997 yılında kooperatif ,Anonim şirket haline dönüşerek Birlik sigorta A.Ş adını almıştır. Halk Bankası 2009 yılında hisselerini %89,18 yükselterek hakim ortak olmuştur. 2010 yılında alınan genel kurul kararı ile şirketin adı Halk Sigorta A.Ş olarak değiştirilmiştir.