KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.

Ayrıntılar

Özellikleri

İlgili Kurumlar

Sisteme Katılan Sigorta Şirketleri