Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın Faydaları

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile, herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarınıza ait ticari alacaklarınız için devlet güvencesi sağlanır. Devlet Destekli Alacak Sigortası, öngörülemeyen tahsilat risklerine karşı işletmenizi koruyarak ticari faaliyetlerinizi istikrarlı ve büyüme odaklı bir şekilde sürdürmenize destek olur.
Ticari Riskleriniz Açısından
Devlet Destekli Alacak Sigortası
Ne Fayda Sağlar?
Devlet Destekli Alacak Sigortası <br> Ne Fayda Sağlar?
KOBİ’lerin herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan alacaklarını güvence altına alır, ilgili borcun ödenmemesi durumunda teminat sağlar.
KOBİ'lerin nakit akışlarının kesintiye uğramasını engeller ve likiditenin korunmasına katkı sağlar.
KOBİ'lerin alacak yönetimlerine katkı sağlayarak, tahsilata dayalı risklerden korunmalarını sağlar ve kredibilitesini korur.
KOBİ'lerin alıcılarının, risk izleme ve değerlendirmeleri düzenli olarak yapılarak, sağlıklı bir risk yönetimi sağlanır.
Alıcı ve alacaklar ile ilgili tahsilat süreçlerinde sulh, arabuluculuk ve hukuk desteği sağlanarak alacak yönetimi desteklenir.
Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın Ekstra Avantajları Nelerdir?
Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın  Ekstra Avantajları Nelerdir?
Primin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanır.
Primin %25’i peşin ve kalanı 5 taksit olarak kredi kartı ile ödenebilir.
Banka veya finans kuruluşlarının poliçeye dain-i mürtehin olarak eklenmesi imkanı ile finansmana ulaşmakta kolaylık sağlanır.
İşletmelerin tedarikçisi olan firmalar da dain-i mürtehin olarak poliçeye eklenebilir.
Teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesi ve yönetimi ÖRYM tarafından sağlanır.
İşinizi Büyütmek İçin Sağlam Bir Güvence Sistemi
Siz de Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ticari alacaklarınızı teminat altında alın, işletmenizi alıcılarınızdan kaynaklanan ticari risklerden koruyun. Güvenli ticaret yaparak işlerinizi kolayca büyütün.
Ticari Alacaklarınız Teminat Altında
Ticari Alacaklarınız Teminat Altında
Güvenli Ticaret İmkanı
Güvenli Ticaret İmkanı
Etkin Risk Yönetimi
Etkin Risk Yönetimi
Priminizi Hemen Kolayca Hesaplayın
Prim hesaplama aracı ile sigortalanabilir ciro tutarını belirterek, ödeyeceğiniz primi kolayca hesaplayabilirsiniz.
Prim Tablosunu İncele
Prim Hesaplama Aracı
*Merkez, gerekli görmesi halinde, belirtilen tutarı her bir başvuru için yüzde 50 oranına kadar artırabilir.