Sistem Hakkında

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİ:

04.06.2018 tarihli ve 2018 / 11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak oluşturulmuş bir sigorta sistemidir.

Yönetici Kurum:

ÖZEL RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ

Devlet Destekli Alacak Sigortası, resmi adı ile de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemi'nin işletilmesi için Özel Riskler Yönetim Merkezi görevlendirilmiştir. Özel Riskler Yönetim Merkezi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 24 Aralık 2018 tarihli Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, 5684 sayılı Sigorta Kanunu’nun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından yönetilir. Özel Riskler Yönetim Merkezi, Bakanlığın belirlediği aşağıda detaylandırılmış çerçevede belirlenmiş bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Merkez, 2020 yılı itibarı ile “Teknik İşletmeci” sıfatı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Türk Reasürans A.Ş.tarafından yönetilmektedir.

Teknik İşletici Kurum:

TÜRK REASÜRANS A.Ş.

Türk Reasürans A.Ş., Türk Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile reasürans piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak amacı ile 06.09.2019 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere 600 milyon TL. sermaye ile kurulmuştur. Türk Reasürans A.Ş., Yeni Ekonomi Programı kapsamında, “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine, Türk sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamayı amaçlamaktadır.