Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Binlerce KOBİ, ticari alacaklarını devlet güvencesi altına almak için Devlet Destekli Alacak Sigortası yaptırdı. Siz de vadeli satışlarınızdan elde ettiğiniz ciroyu girin, ticari alacaklarınızı teminat altına almak için gerekli olacak primizini hemen öğrenin.
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (₺)
Teminat altına almak istediğiniz yurt içi vadeli alacaklarınızın toplam ciro bedelini yazın.
Vade Seçin
Yurt içi vadeli alacaklarınızın için uyguladığınız maksimum vade süresini seçin.
*Merkez, gerekli görmesi halinde, belirtilen tutarı her bir başvuru için yüzde 50 oranına kadar artırabilir.
Prim Tutarı
Yaklaşık Prim Tutarı
Prim miktarını öğrenmek için lütfen formu doldurun!

Prim hesaplama aracı ile yapılan işlemler herhangi bir bağlayıcı fiyat içermez.
Prim ücretine BSMV dahil edilmiştir.Ödeme seçenekleri için tıklayınız ->
Bu tablo 06.12.2023 tarihi itibariyle geçerlidir.
Vadeli Satışlardan
Elde Edilen Ciro (₺)
120 Güne Kadar Vadeli
Satışlar İçin Oran (%)
180 Güne Kadar Vadeli
Satışlar İçin Oran (%)
240 Güne Kadar Vadeli
Satışlar İçin Oran (%)
360 Güne Kadar Vadeli
Satışlar İçin Oran (%)
Azami Tazminat Tutarı
Net Primin Katı
0-3.000.000 0.50 0.80 1.20 1.40 30
3.000.001-5.000.000 0.45 0.70 1.05 1.23 30
5.000.001-10.000.000 0.42 0.60 0.85 1.05 30
10.000.001-15.000.000 0.40 0.50 0.60 0.88 30
15.000.001-20.000.000 0.35 0.45 0.55 0.79 30
20.000.001-25.000.000 0.32 0.40 0.50 0.70 30
25.000.001-40.000.000 0.29 0.37 0.47 0.65 30
40.000.001-65.000.000 0.26 0.33 0.42 0.58 30
65.000.001-100.000.000 0.24 0.30 0.37 0.53 30
100.000.001-175.000.000 0.22 0.28 0.34 0.49 30
175.000.001-250.000.000 0.20 0.26 0.32 0.47 30
250.000.001-400.000.000 0.19 0.25 0.31 0.46 30
400.000.001-500.000.000 0.18 0.24 0.30 0.45 30
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (₺) Alıcı Başına Azami Kredi Limiti** (₺)
0 - 5.000.000 150.000
5.000.001 - 15.000.000 300.000
15.000.001 - 25.000.000 450.000
25.000.001 - 40.000.000 650.000
40.000.001 - 75.000.000 800.000
75.000.001 - 200.000.000 1.000.000
200.000.001 - 300.000.000 1.250.000
300.000.001 - 400.000.000 1.500.000
400.000.001 - 500.000.000 2.000.000

 

          **Alıcı başına azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın merkez tarafından arttırılabilir.

Primler ile ilgili merak edilen hususlar
Primler ile ilgili merak edilen hususlar
Prim ödemeleri taksitle yapılabilir mi?
Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla beş (5) taksit olacak şekilde taksitlendirilmesi mümkündür. Prim ödemeleri, EFT/Havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleri ile yapılabilir.
Prim ödemelerinde peşin ödeme indirimi var mı?
Tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında peşin ödeme indirimi uygulanır.
Prim hesaplamasında hangi satışlar dikkate alınır?
Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda yurt içi vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, bu kapsamdaki satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, yukarıdaki "Oranlar" tablosu kullanılarak hesaplanır.
Prim, sigortalanabilir ciro ile müşterinin seçmiş olduğu vade aralığına tekabül eden prim oranının çarpılması ile elde edilir. Hesaplanan prim 5.000 TL’nin altında olamaz. Hesaplanan primin bu tutarın altında çıkması halinde prim tutarı 5.000 TL olarak kabul edilir.