Sıkça Sorulan Sorular

Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), KOBİ’lerin herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

24.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esasları Tebliği ve Tarife ve Talimatname Tebliği ile oluşturulan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemidir.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler Devlet Destekli Alacak Sigortası'ndan yararlanabilmektedir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan alacağın ödenmeme riski teminat altına alınmakta ve teminat sağlanmaktadır. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından yönetilmektedir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nden son mali yıldaki yurt içi satışları 500.000.000 TL’yi* aşmayan ve en az iki yıl önce kurulan (veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olan) KOBİ'ler faydalanabilir. Bu şartları karşılayan ve Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından yapılacak risk değerlendirme kriterlerini sağlayan tüm KOBİ'ler, Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ticari alacakları için teminat sağlayabilir.

Uygunluk Kriterleri:

 • KOBİ olma kriterlerini sağlayan
 • Yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 500 milyon TL’den* az olan
 • Belirlenen risk değerlendirme koşullarına uygun
 • En az iki yıl önce kurulmuş olan (veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olan)
 • Basit usul dışında vergi mükellefiyeti olan

*Merkez, belirtilen tutarı her bir başvuru için yüzde 50 oranına kadar artırabilir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile, teminatı bulunmayan yurt içi vadeli satışlarınıza ait ticari alacaklarınız için devlet güvencesi sağlanır.

 • Sigorta dönemi boyunca tahsis edilmiş kredi limitiniz ile istikrarlı ve büyüme odaklı bir şekilde ticari faaliyetlerinizi sürdürmenize destek olur.
 • Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.
 • Müşterilerinizi analiz edip, finansal durumlarını izleyerek firmanızın risk yönetimine katkıda bulunur.
 • Kısa bir süre içinde gerçekleştirilen kredi limiti tahsisi ile kesintisiz ticaret imkânı sunar.
 • İşletmeniz için uygun maliyetli bir risk yönetimi sağlar.
 • Güvenli ticaret imkanı sayesinde yeni müşteriler ile satışlarınızı arttırmanıza ve şirketinizin istikrarlı büyümesine katkı sağlar.

Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı aşağıdaki sigorta şirketlerinden ve bu şirketlere bağlı dağıtım kanallarından yaptırabilirsiniz.

 • Ak Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Arex Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Neova Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Şeker Sigorta
 • Türkiye Katılım Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Zurich Sigorta

 

Devlet Destekli Alacak Sigortası, işletmelerin ticari alacak yönetimlerine katkı sağlayarak tahsilat sorunlarını çözmek için en uygun şartlarda teminat sağlıyor. Böylece Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'ne dahil olan tüm KOBİ'ler, öngörülemeyen ticari risklere karşı etkin bir koruma elde ediyorlar.

 • Etkin Alacak ve Tahsilat Yönetimi
 • Ticari Alacaklara Koruma
 • Kredibilite
 • Güvenli Ticaret İmkanı
 • Ticari Risk Değerlendirme Danışmanlığı

İşletmelerin başka bir teminat sağlanmamış ve yurt içi vadeli satışları teminat altına alınabilir. Bu kapsamda 120, 180, 240 ve 360 güne kadar vadeli, TL bazlı faturalarından oluşan ticari alacakları için teminat sağlanır.

 • Satış vadesinin yer aldığı satış sözleşmeleri ile yapılan satışlar
 • Satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar
 • Açık hesap satışlar
 • Çek veya senet ile yapılan satışlar 

 

Aşağıdaki satışlara ait ticari alacaklar teminat altına alınamaz. Bunlar;

 • Yurt dışına yapılan satışlar
 • Bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS vb.) olan ve kredi kartlı satışlar
 • Peşin satışlar
 • Dövize endeksli sözleşmelere ait satışlar
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışlar
 • Belediyelere yapılan satışlar
 • Odalar, borsalar ve meslek birliklerine yapılan satışlar
 • Dernekler, vakıflar ve kamu iktisadi kuruluşlarına yapılan satışlar
 • Tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar
 • Grup şirketlerine yapılan satışlar.
   

Teminat kapsamına alınmış bir alıcının vadesi geldiğinde ödenmeyen ticari alacakları ve iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumları, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) kapsamında teminat altına alınan risklerdendir.

Prim hesaplanmasında, Devlet Destekli Alacak Sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yıldaki yurt içi vadeli satışlarından elde ettiği cirosu esas alınır. Prim, satış vadesi ve vadeli satıştan elde edilen ciro karşılığında belirlenmiş olan oran üzerinden hesaplanmaktadır.

Prim hesaplama tablosu verilerine ve prim hesaplama aracına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bunun dışında herhangi bir prim indirimi bulunmamaktadır.

Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla beş (5) taksit olacak şekilde taksitlendirilmesi mümkündür. Prim ödemeleri, EFT/Havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleri ile yapılabilir.

Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla beş (5) taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, EFT/Havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle ödenmesi mümkündür.

Sigorta dönemi içinde sigortalının çalışmaya başlayacağı yeni alıcılar da poliçeye eklenebilir. Eklenen bu yeni alıcılar için ek prim ve sorgulama ücreti alınmaz. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve azami sorumluluk tutarı ile olay başına sağlanan kredi limitini etkilemez.

Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dâhil 30 TL’dir. Poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamındaki sorgulama ücretleri sigortalıya iade edilir.

Teminat altındaki ticari alacağınızın tahsilat çalışmaları Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından yürütülmektedir. Böylelikle işletmelerin, ticari alacakların tahsilatı konusunda yaşanabilecek sıkıntıları bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanlarına odaklanılmasına yardımcı olunmaktadır.

Teminat altındaki ticari alacağa ilişkin tazminat tahsilatı süreci aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalı, Özel Riskler Yönetim Merkezi’ne hasar evrakları ile Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) web sitesi üzerinden başvuruda bulunur.
 • Merkez, hasar evraklarını kontrol eder. Eksik varsa sigortalıyı bilgilendirir. İlgili hasar dosyalarını anlaşmalı hukuk bürosuna iletir.
 • Anlaşmalı hukuk bürosu, arabuluculuk, sulh veya hukuk yolları ile tahsilat işlemine başlar. Merkez, süreç ile ilgili olarak gerekli takibi yapar ve sigortalıyı düzenli olarak bilgilendirir.

Tazminat taleplerinde, 120 günlük tahsilat sürecinde herhangi bir tahsilat sağlanamaz ise, takip eden 30 gün içerisinde tazminat ödemeleri gerçekleştirilir.

Tazminat süreçleri için uygulanacak hukuki masraflarda, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır. Teminat sağlanan limit dahilindeki hukuki masraflar, Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından karşılanmaktadır.