Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir Nasıl Fayda Sağlar?

Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), KOBİ’lerin herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından yönetilmektedir.
Hangi KOBİ’ler Faydalanabilir?

KOBİ olma kriterlerini sağlayan, en az iki yıl önce kurulmuş olan (veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olması), belirlenen risk değerlendirme koşullarına uygun ve bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 500 milyon TL’den* az olan KOBİ'ler Devlet Destekli Alacak Sigortası'ndan faydalanabilir.

(*Merkez, gerekli görmesi halinde bu tutarı her bir başvuru için %50 oranına kadar artırabilir.)

 

Yurt içi satışları 500 milyon TL’yi* aşmayan
Yurt içi satışları 500 milyon TL’yi* aşmayan
En az 2 yıl önce kurulan
En az 2 yıl önce kurulan
Risk değerlendirme kriterlerini sağlayan
Risk değerlendirme kriterlerini sağlayan
Basit usul dışında vergi mükellefi olan
Basit usul dışında vergi mükellefi olan
Ticari Alacaklarım ile İlgili Hangi Riskler Teminat Altına Alınır?
Teminat kapsamına alınmış bir alıcının vadesi geldiğinde ödenmeyen ticari alacakları ve iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumları, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) kapsamında teminat altına alınan risklerdendir.
Devlet Destekli  Alacak Sigortası Nedir Nasıl Fayda Sağlar?
Hangi Alacaklar Teminat Altına Alınabilir?
KOBİ'lerin, herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacakları teminat altına alınabilir. Bu kapsamda işletmelerin yurt içi vadeli satışlarından doğan 120, 180, 240 ve 360 güne kadar vadeli, TL bazlı faturalarından oluşan ticari alacakları için teminat sağlanır. İşletmelerin, satış vadesinin yer aldığı satış sözleşmeleri ile yapılan satışları, satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar, açık hesap satışlar, çek veya senet ile yapılan satışları kapsam dahilindedir.
Detaylı Tanıtımı İzle
Satış vadesinin yer aldığı satış sözleşmeleri ile yapılan satışlar
Satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar
Açık hesap satışlar (alacağın ileri tarihe ertelendiği satışlar)
Çek ve senet ile yapılan satışlar
Teminat altındaki alacakların tahsili için yürütülecek hukuki sürece ilişkin masraflar, ÖRYM tarafından karşılanır.
Hangi Satışlara Ait Alacaklar Teminat Altına Alınmaz ?
Yurt dışına yapılan satışlar veya dövize endeksli sözleşmelere ait satışlar
Kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, meslek birliklerine, dernek ve vakıflara yapılan satışlar
Bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS vb.) olan, kredi kartlı ve peşin satışlar
Grup şirketlerine veya tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar
Neden Devlet Destekli Alacak Sigortası Yaptırmalısınız?
Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), sağlanmış olduğu teminat ile istikrarlı ve büyüme odaklı bir şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur. İşletmenizin risk yönetimine katkıda bulunarak, bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.
Neden Devlet Destekli Alacak Sigortası Yaptırmalısınız?
Ticari Risklere Karşı Güvence Sağlanması
Ticari Risklere Karşı Güvence Sağlanması
Etkin Alacak ve Risk Yönetimi
Etkin Alacak ve Risk Yönetimi
Tahsilat Problemlerine Karşı Koruma
Tahsilat Problemlerine Karşı Koruma
Alıcılar İle Kesintisiz Nakit Akışı Sağlanması
Alıcılar İle Kesintisiz Nakit Akışı Sağlanması
Alıcıların Risk İzlemesi ve Tahsilat Süreci Desteği Sağlanması
Alıcıların Risk İzlemesi ve Tahsilat Süreci Desteği Sağlanması
Priminizi Hemen Kolayca Hesaplayın
Prim hesaplama aracı ile sigortalanabilir ciro tutarını belirterek, ödeyeceğiniz primi kolayca hesaplayabilirsiniz.
Prim Tablosunu İncele
Prim Hesaplama Aracı
*Merkez, gerekli görmesi halinde, belirtilen tutarı her bir başvuru için yüzde 50 oranına kadar artırabilir.